shahab cable
1
shoe
2
image
برای نصب ثابت بعنوان سیم های رابط در داکت های زیر زمینی، ماشین آلات و تجهیزات کنترلی بکار می روند.
image
برای نصب ثابت بعنوان سیم های رابط در داکت های زیر زمینی، ماشین آلات و تابلوهای فرمان بکار می روند.
image
بعنوان کابل های رابط جهت استفاده در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات مناسب هستند.
image
این کابل ها در زیر یا روی گچ، روی دیوارهای آجری و بتونی و در محیط های خشک یا مرطوب بکار می روند.
image
برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیر زمین، تاسیسات داخل ساختمان، داخل آب و فضای باز کاربرد دارند.
image
برای نصب ثابت در زیر زمین، داخل داکت ها، در پست های برق، تاسیسات داخل ساختمان و ... کاربرد دارند.
 کابل های خودنگهدار آلومینیومی

کابل های خودنگهدار آلومینیومی

جهت انتقال نیرو در خطوط هوایی استفاده می شوند و نسبت به هادی های آنیل نشده مسی با کیفیت تر هستند. Read More
هادی های هوایی آلومینیومی

هادی های هوایی آلومینیومی

برای توزیع برق در خطوطی با ولتاژ کم یا متوسط که دکل های آنها نزدیک به یکدیگرند بکار می روند. Read More
کابل های کنترل افشان

کابل های کنترل افشان

برای استفاده در تابلوهای فرمان مناسب می باشند و استفاده از آنها در فضای آزاد و سیستم نقاله توصیه نمی شود. Read More
کابل های کنترل شیلد دار

کابل های کنترل شیلد دار

این کابل ها برای استفاده در تابلوهای فرمان، در مکان هایی که میدان مغناطیسی در آنها وجود دارد، مناسب می باشند. Read More
 کابل های جوش

کابل های جوش

این نوع کابل ها برای جوشکاری برق با قوس الکتریکی به روش الکترود مناسب هستند. Read More
  • 1

Shahab Cable

سیم و کابل شهاب